Nguyên tắc

 1. Nguyên tắc chung
  Website Thương mại www.reususmall.com do Công ty TNHH TM và DV Kenji Care quản lý và vận hành. Đối tượng phục vụ là công dân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
  Các sản phẩm đăng bán/cho thuê tại Reusus là các mặt hàng mới nguyên tag hoặc các mặt hàng đã qua sử dụng nhưng như mới.
  Hoạt động mua bán trên Reusus là công khai, minh bạch đảm bảo quyền lợi cao nhất của khách hàng.
 2. Nguyên tắc ký gửi hàng thời trang cũ: 
  Bước 1: Sản phẩm sẽ lưu tại kho Reusus trong 90 ngày. Trong 30 ngày đầu sản phẩm sẽ được bán theo giá khách hàng đưa ra.
  Bước 2: Từ ngày thứ 31-59 sản phẩm sẽ được bán giảm giá 30%. Từ ngày 60-90 sản phẩm giảm 50%.
  Bước 3: Sau 95 ngày sản phẩm không bán được, khách hàng sẽ nhận lại đồ ký gửi.
  Bước 4: Nếu khách hàng không nhận lại đồ ký gửi, sản phẩm sẽ được chuyển sang trung tâm tái chế hoặc trung tâm thiện nguyện.
 3. Chính sách bảo mật