Tầm nhìn – Sứ mệnh

TẦM NHÌN
Sự bền vững không phải là giữ lại và sống ít hơn – mà là đạt được nhiều hơn với các tài nguyên chúng ta đã có. Reusus Mall mục tiêu trở thành trung tâm Mua bán, Cho thuê đồ mới, đồ tái chế và đồ đã qua sử dụng độc đáo, chất lượng, tiện ích tại thị trường Việt Nam.

SỨ MỆNH
Tạo môi trường mua sắm thông minh, lấy của người “không cần” chuyển cho người “cần” giúp bạn tiết kiệm chi phí mua sắm và bảo vệ môi trường.