Tầm nhìn

Sự bền vững không phải là giữ lại và sống ít hơn – mà là đạt được nhiều hơn với các tài nguyên chúng ta đã có. Reusus Mall mục tiêu trở thành Trung tâm mua sắm đầu tiên bán những hàng hóa được tái chế và đồ cũ tái sử dụng chất lượng, tiện ích tại thị trường Việt Nam.